user_mobilelogo

786 står for "I Allahs navn den Nåderike, den Barmhjertige". Muslimer bruker ofte 786 når de skal starte å skrive noe. Men hva mener de med det?

I arabisk har hver eneste bokstav fått et bestemt tall. På arabisk vil summen av alle de arabiske bokstavene bli 786, i setningen (Bismillah-ir-rahman-ir-rahim).

Her er en oversikt over de tallene og arabiske bokstavene.

ى

ط

ح

ز

و

ه

د

ج

ب

ا

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

ق

ص

ف

ع

س

ن

م

ل

ك

100

90

80

70

60

50

40

30

20

غ

ظ

ض

ذ

خ

ث

ت

ش

ر

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

Nå kan du prøve å regne ut selv, se om det stemmer. Her er setningen på arabisk

بسم الله الرحمن الرحيم