user_mobilelogo

Allah beskriver seg selv i Koranen gjennom det som kalles ”de vakreste navn” (se Koranen 7:179). Disse navnene er 99 i antall, i tillegg er det et navn som Gud holder skjult for menneskene. 

Nedenfor er de 99 vakreste navnene listet opp, i parentes er det oppgitt uttalelse på arabisk.

1. Den barmhjertige  (Ar-Rahman) 
2. Den nåderike  (Ar-Rahim) 
3. Kongen  (Al-Malik) 
4. Den hellige  (Al-Quddus) 
5. Han som gir fred  (As-Salam) 
6. Han som gir tro  (Al-Mumin) 
7. Beskytteren  (Al-Muhaymin) 
8. Den mektige  (Al-'Aziz) 
9. Den som gjenreiser  (Al-Jabbar ) 
10. Den opphøyde  (Al-Mutakabbir) 
11. Skaperen  (Al-Khaliq) 
12. Han som frambringer  (Al-Bari') 
13. Formgiveren  (Al-Musawwir) 
14. Han som tilgir  (Al-Ghaffar) 
15. Den alt-dominerende  (Al-Qahhar ) 
16. Han som tildeler  (Al-Wahhab) 
17. Forsørgeren  (Ar-Razzaq) 
18. Befrieren  (Al-Fattah) 
19. Den allvitende  (Al-'Alim ) 
20. Han som holder tilbake  (al- Qabid) 
21. Han som utvider  (al -Basit) 
22. Han som bøyer ned  (Al-Khafid ) 
23. Han som opphøyer  ( ar -Rafi) 
24. Han som gir ære  (Al-Mu'izz) 
25. Han som ydmyker  (Al- Mudhill) 
26. Han som hører alt  (As-Sami ) 
27. Han som ser alt  (Al-Basir) 
28. Dommeren  (Al-Hakam) 
29. Den rettferdige  (Al-'Adl) 
30. Den milde  (Al- Latif) 
31. Han som vet om alt  (Al-Khabir) 
32. Den overbærende  (Al-Halim) 
33. Den veldige  (Al-'Adhim) 
34. Han som tilgir  (Al-Ghafur) 
35. Han som belønner takknemlighet  (Ash-Shakur) 
36. Den opphøyde  ( al-'Ali) 
37. Den store  (Al-Kabir) 
38. Bevareren  (Al- Hafiz) 
39. Opprettholder  (Al- Muqit) 
40. Han som holder oppgjør  (Al-Hasib) 
41. Den mektige  (Al- Jalil) 
42. Den gavmilde  (Al- Karim) 
43. Iakttakeren  ( Ar-Raqib) 
44. Han som svarer (den bedende)  (Al-Mujib) 
45. Den altomfattende  (Al- Wasi) 
46. Den vise  (Al- Hakim) 
47. Han som elsker  (Al-Wadud) 
48. Den strålende  (Al- Majiid) 
49. Han som vekker opp de døde (Al-Ba'ith) 
50. Vitnet  (Ash-Shahid) 
51. Sannheten  (Al-Haqq) 
52. Formynderen  (Al-Wakil) 
53. Den sterke  (Al-Qawi) 
54. Den faste  (Al-Matin) 
55. Den beskyttende Vennen  (Al-Wali) 
56. Den prisverdige  (Al-Hamid) 
57. Han som holder regnskap  (Al-Mushi) 
58. Opphavet  (Al-Mubdi) 
59. Gjenoppretteren  (Al-Mu'id) 
60. Livgiveren  (Al-Muhyi) 
61. Han som tar liv  (Al-Mumit) 
62. Den levende  (Al- Hayy) 
63. Han som er tilstrekkelig i seg selv  (Al-Qayyum) 
64. Den som har alt i seg selv  (Al-Wajid) 
65. Den edle  (Al-Majid) 
66. Den enestående  (Al-Wahid ) 
67. Den ene  (Al-Ahad) 
68. Den evige  (As-Samad) 
69. Han som kan alt  (Al-Qadir) 
70. Den kraftfulle  (Al-Muqtadir) 
71. Han som framskynder  (Al-Muqaddim) 
72. Ham som forsinker  (Al-Muakhkhir) 
73. Den første  (Al-Awwal) 
74. Den siste  (Al-Akhir) 
75. Den åpenbare  (Adh-Dhahir) 
76. Den skjulte  (Al-Batin) 
77. Herskeren  (Al-Wali) 
78. Han som er høyt opphøyet  (Al-Muta'ali) 
79. Velgjøreren  (Al-Barr) 
80. Han som ettergir  (At-Tawwab) 
81. Hevneren  (Al-Muntaqim) 
82. Han som benåder  (Al-Afu) 
83. Den medlidende  (Ar-Ra'uf) 
84. Han som innehar herredømmet  (Malik al mulk) 
85. Den herlige og ærerike  (Dhul-jalal wal-ikram ) 
86. Den upartiske  (Al-Muqsit ) 
87. Samleren  (Al-Jami') 
88. Den selvtilstrekkelige  (Al-Ghani) 
89. Han som gjør rik  (Al-Mughni) 
90. Han som hindrer  (Al-Mani' ) 
91. Han som skaper det gode  (An-Nafi' ) 
92. Han som skader  (Adh-dharr ) 
93. Lyset  (An-Nur) 
94. Veiviseren  (Al-Hadi) 
95. Opphavet  (Al-Badi ) 
96. Han som alltid forblir  (Al-Baqi) 
97. Den alt tilfaller  (Al-Warith) 
98. Han som leder på rett vei  (Ar-Rashid) 
99. Den tålmodige  (As-Sabur)