user_mobilelogo

 

FAJR - Morgenbønnen - 2 bønneenheter
DHUR - Ettermiddagsbønn - 4 bønneenheter
ASR - Sen ettermiddagsbønn - 4 bønneenheter
MAGHRIB - Bønn etter solnedgang - 3 bønneenheter
ISHA - Nattbønnen - 4 bønneenheter 

Hver bønn består av flere bønneenheter. Vi skal ta for oss morgenbønnen - fajr - som består av 2 bønnenheter.  

 

Man skyver andre tanker til side og samler seg om bønnen. Deretter gjør man rede for at man skal be. Man løfter hendene sine til hver sin side av hodet og sier: ALLAHO AKBAR. Her starter bønnen.

 

 

 

 

Man leser så første kapittel i Koranen.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. AL HAMDO LILLAHI RABBIL AALAMIN. AR RAHMANIR RAHIM. MALIKI YAOMIDDINIYYAKA NA BODO WA IYYAKA NASTAIN. EHDINAS SIRATAL MOSTAQIM. SIRATAL LAZINA ANAMTA ALAIHIM. GHAIRIL MAGHDOBI ALAIHIM WALADDAALLIN

Deretter leser man et annet kapittel i Koranen.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. QOL HOWALLAHO AHAD. ALLAH HOSSAMAD. LAM YALID WALAM YOLAD. WALAM YAKOL LAHO KOFO WAN AHAD.

 

 

 

Etter å ha lest de to kapitlene fra Koranen, bøyer man seg framover, med hendene mot knærne, og sier: SOBHANA RABBIYAL ADHEEME WABIHAMDEH

Denne stillingen kalles for ”Rokoh

 

 


 

Deretter retter man seg opp, og sier: SAMIALLHO LIMAN HAMIDAH, ALLAHO AKBAR.

 

 

 

 

 

 

Så legger man seg på kne, og med pannen mot bakken, og sier: SOBHANA RABBIYAL AALA WABIHAMDEH

Denne stillingen kalles for ”Sajdah

 

 

 

 

 

Man setter seg, og sitter et øyeblikk rolig, og sier: ALLAHO AKBAR


 

 

Så bøyer man seg igjen, og legger pannen på bakken, og sier: SOBHANA RABBIYAL AALA WABIHAMDEH

 

 

Deretter setter man seg igjen som vist på bildet og sier: ALLAHO AKBAR.
Mens man står opp sier man: BIHAW LILLAAHI WA QOWWATIHEE AQOOMO WA AQ-O’D

  

 

Man leser så første kapittel i Koranen.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. AL HAMDO LILLAHI RABBIL AALAMIN. AR RAHMANIR RAHIM. MALIKI YAOMIDDIN IYYAKA NA BODO WA IYYAKA NASTAIN. EHDINAS SIRATAL MOSTAQIM. SIRATAL LAZINA ANAMTA ALAIHIM. GHAIRIL MAGHDOBI ALAIHIM WALADDAALLIN

Deretter leser man et annet kapittel i Koranen.
BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM. QOL HOWALLAHO AHAD. ALLAH OSSAMAD. LAM YALID WALAM YOLAD. WALAM YAKOL LAHO KOFO WAN AHAD
 

 

 


 

 

Etter å ha lest ferdig de to kapitlene og før man bøyer seg ned, reiser man hendene i været slik som på bildet og sier: ALLAH HOMMA SALLI ALA MOHAMMADIN WA-AALI MOHAMMAD.
Denne stillingen kalles for ”Qonot”

 

  

 

 

Man bøyer seg ned framover, med hendene på knærne, og sier: SOBHANA RABBIYAL ADHEEME WABIHAMDEH


 

 

 

 

 

Deretter retter man seg opp, og sier: SAMIALLHO LIMAN HAMIDAH, ALLAHO AKBAR.


 

 

Så legger man seg på kne, og med pannen mot bakken, og sier: SOBHANA RABBIYAL AALA WABIHAMDEH.


 

  

 

Man setter seg tilbake, og sitter et øyeblikk rolig, og sier: ALLAHO AKBAR
 


  

 

Så bøyer man seg igjen, og legger pannen mot bakken, og sier: SOBHANA RABBIYAL AALA WABIHAMDEH


Etter dette sitter man og sier dette før avslutning:
ALLAHO AKBAR. ASH-HADO AN LA ILAHA ILLALLAHO WAHDAHO LA SHARIKA LAH. WA-ASH-HADO AANNA MOHAMMADAN ABDOHO WA RASOLOH. ALLAH HOMMA SALLI ALA MOHAMMADIN WA-AALI MOHAMMAD.

ASSALAMO ALAIKA AYYOHAN NABIYO WARAHMATOLLAHI WABARAKATOH. ASSALAMO ALAYNA WA ALA IBADILLAHIS SALIHIIN. ASSALAMO ALAIKOM WARAHMATOLLAHI WABARAKATOH.

 

 

MED ALT DETTE ER EN BØNN MED 2 RAKAH-ENHETER FULLFØRT.