user_mobilelogo

Når en muslim skal gjøre noen form for religiøse aktiviteter må han være rituell ren. I islam er det to former for renselse. Den ene kalles Wudu som brukes når man skal be og lese Koranen.

Den andre formen for renselse kalles ghusl og skal gjøres etter seksuell aktivitet, menstruasjon og fødsel. I motsetning til wudu består ghusl av kroppsvask.

I tillegg til den rituelle renselsen i form av Wudu og Ghusl skal man til enhver tid være vasket og ren i tøyet. Ghusl utføres slik:

1. Man gjør rede for at man vil gjøre ghusl. (intensjon)

2. Vasker hode og kroppen over skuldrene.

3. Vasker høyre side av kroppen fra skuldre til fot.

4. Tilsvarende med venstre side.