user_mobilelogo

” Renhet er en del av troen”, profeten (fvmh)

I islam er hygiene svært viktig. Før man begynner å snakke om rent og urent er det noen begreper som man må forstå.

Najis: de ting som man ikke kan spise, og hvis man berører noe najis som er våt, eller hvis man er våt selv og berører noe som er najis kan man ikke be.
Tahir: Alt som ikke er najis er tahir.

Det er flere ting som er najis,  blant annet blod, urin, avføring, hund, gris, øl, kafir, døde vesener Et eksempel kan belyse dette. Hvis en person har på seg en våt bukse, og den blir berørt av en hund blir buksa najis. Derfor kan man ikke be med den samme buksen.