user_mobilelogo

Det muslimer er pålagt å holde seg unna, blir kalt for haram. Og det islam har tillatt, blir kalt for halal. Man må holde seg unna alle tingene/handlingene som er erklært som haram, det kan være blodmat, gris, øl osv. Kjøtt som ikke er slaktet på islamsk måte er også haram.

Hvordan blir kjøtt halal? 
Det må først og fremst være et dyr som er tillatt, for eksempel sau, lam, kyr, kylling. 
Slakteren må være muslim, dyrets kropp må være vendt mot Mekka, og slakteren MÅ slakte i Allahs navn. (Slakteren må si følgende. ”Bismillahi wa billah”. Deretter slaktes dyret ved strupen.)