user_mobilelogo

I følge islam kan menneskelige handlinger deles opp i fem former. Disse er også en veiledning for hvordan muslimene skal innrette sine liv.

1. WAJIB: de handlingene man er pålagt å gjøre. Hvis ikke man gjør det er det synd. Eksempel på det kan være obligatorisk bønn.

2. HARAM: de handlingene som er forbudt å gjøre. Hvis man holder seg unna disse tingene blir man belønnet. Eks. kan være å drikke alkohol. Det er synd å begå handlinger som er haram.

3. MAKROH: handlinger man bør holde seg unna. Og hvis man gjør disse handlingene er det ikke noe synd. Eks. å bruke svarte sko.

4. MUSTAHAB: handlingene man burde gjøre for å bestrebe å bli bedre mennesker. Hvis man gjør mustahab handlingene blir man belønnet, og hvis man ikke gjør det, er det ikke noe synd. Eksempel på det kan være å lese Koranen.

5. MOBAH: handlinger som verken er GONAH (synd), eller  SAWAB (gode gjerninger). Eksempel på det kan være å spise eller sove.