user_mobilelogo

Salat ul Ayat utføres ved:

a) Solformørkelse

b) Måneformørkelse

c) Jordskjelv eller annet naturkatastrofe som kan skape frykt i et mennesket

d) Sterk torden, storm, vind som kan skape frykt går også inn i denne kategorien.

 

Hvordan utfører man så salat ul ayat? Salat ul ayat består av 2 rakah - bønneenheter. Det finnes to forskjellige metoder. Metode 1 er enkel og lang men metode 2 er komplisert og kort. Vi har lagt en video helt nederst i denne artikkelen (på engelsk)

 

 

METODE 1

1) Gjør intensjon om å be salat ul ayat og utfør takbir (Allahu Akbar)

2) Resiter Surah Al-Hamd og f.eks. Surah Al-Ikhlas

3) Deretter gjør rukuh og resiter det vanlige og kom i stående stilling, ikke gå ned til sujudh

4) Resiter Surah Al-Hamd og Surak Al-Ikhlas igjen

5) Utfør rukuh og væri stående stilling, men ikke gå i sujudh

6) Utfør punkt 4 og 5 tre ganger til

7) Da har du gjort rukuh fem ganger, og deretter gå ned i sujudh som vanlig to ganger og resiter det vanlige

8) Stå opp. Nå er 1 rakah - bønneenhet ferdig.

9) Repeter og utfør pkt 2-7 igjen.

10) Deretter les tashahhud and salam

11) Nå har du utført 2 rakah - bønne enheter

 

METODE 2

1) Gjør intensjon om å be salat ul ayat og utfør takbir (Allahu Akbar)

2) Resiter Surah Al-Hamd

3) Deretter resiter Bismillah hir rahman nir rahim (vi tar utgangspunkt i Surah Al-Ikhlas)

4) Gå ned i rukuh og resiter det vanlige

5) Stå opp og resiter første verset av Surah Al-Ikhlas og deretter gå i rukuh og les det vanlige

6) Stå opp og resiter andre verset av Surah Al-Ikhlas og deretter gå i rukuh og les det vanlige

7) Stå opp og resiter tredje verset av Surah Al-Ikhlas og deretter gå i rukuh og les det vanlige

8) Stå opp og resiter fjerde verset av Surah Al-Ikhlas og deretter gå i rukuh og les det vanlige

9) Gå i sujudh som vanlig to ganger og resiter som vanlig

10) Stå opp og nå har du utført 1 rakah – bønneenhet

11) Repeter punkt 2-9

12) Deretter les tashahhud and salam

13) Nå har du utført 2 rakah - bønne enheter

 

Se video nede på hvordan man utfører Salat ul Ayat (engelsk)

http://www.youtube.com/watch?v=-0ppuuRB8Ik