user_mobilelogo

Det finnes et liv etter døden. På dommens dag skal alle levende og døde dømmes. Det skal bli rettferdighet i verden. Etter døden kommer hvert menneske til å få sin belønning eller straff, avhengig av personens gjerninger. I Koranen er paradiset beskrevet som en oase; skyggefulle trær, kjølig vann, unge mennesker. Alt som finnes i paradiset er godt. De som har vært ”dårlige” mennesker vil være fortapt, det vil si kroppslig og sanselig lidelse i helvete.

”Når begivenheten (Qiamat) inntreffer, kan det ikke benektes at den inntreffer. Det fornedrer og opphøyer. Når jorden rystes i en veldig skaking, når fjellene smuldres til smuler, og blir som oppvirvlet støv”  (56:1-6)

”Den dag tiden kommer, vil synderne fortvile.”  (30:12)

”Tiden vil komme, hvor det ikke vil være tvil, og Allah vil gjenoppvekke alle som er i gravene”  (22:7)