user_mobilelogo

Å tro på Allahs rettferdighet. Adl betyr rettferdighet. Hvert menneske blir belønnet ut fra sine gjerninger. Den som lyder Guds påbud blir belønnet og den som trosser Hans vilje blir straffet. Det er grunnleggende i Shia-islam og tro på at Allah er rettferdig, samtidig som Han er én.

I Koranen står det:

Gud bevitner, likeledes englene og de som er forankret i viten: ”Det er ingen andre gud enn Ham, den rettferdige, den mektige”. 3:18