user_mobilelogo

Å ta avstand fra fiendene til Allah, Profeten (fvmh) og Ahlulbayt (as). 

”Gud og Hans sendebud sier seg fri fra inngåtte paktsavtaler med avgudsdyrkere”  (9:1)