user_mobilelogo

Å rose det gode. Ordet betyr egentlig å rose gode gjerninger, få andre til å gjøre gode gjerninger. Gode gjerninger trenger nødvendigvis ikke å være religiøse, men en gjerning er god hvis den gagner andre.

Koranen sier:
”Måtte dere bli et folk som kaller til de gode, som forordner det som rett er, og forbyr det urette. Disse vil det gå godt! ” (3:104)