user_mobilelogo

Innebærer å forsvare noe med hele sin styrke. Jihad har ofte blitt forbundet med hellig krig. Men det er flere former for jihad, og hellig krig er bare en av dem. Å stå imot sine lyster og handlinger som er haram er en form for jihad (jihad bin nafs). Det er en form for jihad mot de dårlige handlingene. Likeledes er kampen mot uvitenhet, og en kamp for å spre kunnskap også en form for jihad. Den som dør under eller i forbindelse med jihad kalles shaheed (martyr) og går til et bedre liv i paradiset. 

I Koranen står det:
"Kjemp for Guds sak mot dem som bekjemper dere, men gjør dere ikke skyldige i aggresjon. Gud liker ikke de aggressive"  (2:190)

"Anse ikke dem som ble drept for Guds sak, som døde. Nei, de er levende hos Herren og mottar av Hans gaver "  (3:169)