user_mobilelogo

Almisse er en slags skatt som gjelder kun på matlager, eiendeler og verdisaker. Zakat er kun obligatorisk for dem som har en gitt mengde av f. eks kyr, sau, kamel, hvete, ris, dadler, rosiner, sølv- og gullmynter. Skatteprosenten varierer fra ting til ting. Pengene går til fattige og til allmenn velferd. Koranen anbefaler å gi almisse så lenge det er forutsetninger til det. I følge shialære oppfyller ikke alle muslimer kravene om mengden på eiendeler og verdier, og derfor er ikke zakat obligatorisk på dem.

Koranen sier: 
"Forrett bønnen, gi Zakat og bøy dere sammen med dem som bøyer seg."  (2:43)