user_mobilelogo

En muslim som ikke har kjennskap til et emne innenfor islam, går til en annen muslim som har det. For eksempel hvis et menneske vil bygge hus går personen til en byggeingeniør. Eller hvis noen blir syk, går man til legen. På samme måte må vi lære om islam fra en MUJTAHID (åndelig leder) eller maulana (prest). En shiamuslim er pålagt å følge en Mujtahids tolkninger og anbefalinger. Dette kalles for Taqlid, det vil si å følge en Mujtahid som tolker Koran og Hadith og formidler islam videre til individene. Dessuten gir Mujtahid også svar på spørsmål som er relatert til ny tid og nye behov.