user_mobilelogo

I Koranen er det fire vers Ayat (vers) der man må utføre Sajdah - man bøyer seg og legger pannen ned mot gulvet. Sajdah blir påbudt hvis man leser følgende vers i Koranen:

1. Del 21, Surah 32 - Al-Sajdah, vers 15

2. Del 24, Surah 41 - Fusselat, vers 38

3. Del 27, Surah 53 - Al-Najm, vers 19

4. Del 30, Surah 96 - Alaq, vers 19