user_mobilelogo

Hadith er Profetens (fvmh) utsagn som ikke er nedtegnet i Koranen. De er en veiledning for å få en helhetlig forståelse av Islam. Man kan dessuten ikke få helhetlig forståelse av Islam uten å studere Hadith. De tolv imamenes (as) utsagn regnes også som Hadith.

Fire Hadith-samlinger:
1. Kafi - Usol al- kafi & Furoh al-kafi
2. Tahzib-ul-ahkam
3. al-Istebsar
4. Man la jahdhur ul-Faqih

Hadith som er i strid med Koranen, regnes ikke for å være sannferdig.