user_mobilelogo

Khadija (sa) var den første konen til Profeten Mohammad (fvmh). Khadija (sa) var den første kvinnen som aksepterte islam. Khadija (sa) spilte en nøkkelrolle for spredningen av Islam. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Profeten Mohammad (fvmh) giftet seg ikke på nytt før Khadija (sa) døde. Profeten (fvmh) og Khadija (sa) bodde sammen i 25 år. Profeten (fvmh) var lenge i sorg etter Khadijas (sa) død. Sammen med Khadija (sa) fikk han datteren Fatima (sa). Året da Abo Talib og Khadija (sa) døde er blitt kalt Amol-Hozn som betyr sorgens år.

Khadija (sa) døde 10. Ramadhan. Året var 10 år etter at Profeten fikk åpenbaring.