user_mobilelogo

 

Dette er en serie med artikler om livet til den Hellige Profeten (fvmh).


• Første del vil handle om situasjonen i Arabia før og rundt Profetens fødsel.
• Andre del vil ta med oss til Profetens barndom og ungdomsperiode.
• Den tredje delen vil beskrive tiden før kallet til Profetskap og kort berøre den første åpenbaringen.
• Fjerde del vil gi oss et innblikk i de tidlige årene til Islam og se på Muslimenes status i Mekka.
• Den femte delen vil handle om Hijri og hvordan Profeten Muhammad og Muslimene opprettet en stat i Medina. 
• Den sjette delen vil beskrive perioden til den Islamske veksten, og de mange ekspedisjoner og kriger muslimene tok del i. 
• Den syvende delen vil handle om erobringen av Mekka, den siste pilgrimsreisen og de siste dagene til Profeten Muhammad. 
• Den åttende delen vil bestå av en konklusjon om Profetens liv og en enkel tallinje over de de viktigste hendelsene.


Forfatteren har prøvd å skrive så enkelt som mulig, men samtidig gi beskrivende informasjon. Vi ønsker å dele ut korrekt informasjon ifølge de mest korrekte kildene, og nå ut til alle aldersgrupper. 
3 hovedkilder er brukt for disse artiklene:
- ’The Message’ av Jafar Subhani
- ’Biography of the holy Prophet Muhammad’ av Syed Ali Raza
- ‘Hayat al-Qulub, vol 2’ av Allamah Baqir al-Majlisi