user_mobilelogo

Navn :   Ali
Tittel :  Al-Naqi, Al-Hadi
Født :   5. Rajab år 214 (e.h.) i Medina
Fars navn :  Imam Mohammad Taqi (as)
Mors navn :  Summana Khatoon
Død :   Han døde i en alder av 42, i Samarra. Den 3. Rajab år 254 (e.h.). Han ble forgiftet av Mutaz.
Begravd :  Samarra, Irak