user_mobilelogo

A

 

 Ahl-Kitab:

Jøder og Kristne som tror på én Gud og himmelskeskrifter. Ahle-kitab regnes ikke som hedninger (kafir).  

 Ahlulbayt:

Profetens (fvmh) familie, dvs. hans datter Fatima (sa) og de tolv imamene (as) 

 Allah:

Gud 

 Arafat:

Sted ved Mekka, Saudi-Arabia 

 (as):

Forkortelse for alayhis-salam som betyr fred være med Ham/Henne. 

 Asr:

Ettermiddagsbønn 

 Ayat:

Et vers i et kapittel fra Koranen 

 Adhan:

Bønnerop

 Aqida:

Tro 

 Abbasiene:

Khalifatet etter Ummayaddenes fall ca. år 750 

 

 

B

 

 Bismillah:

I Allahs navn 

 bin:

Sønn av 

 bint:

Datter av

 

 

D

 

 Dhur:

Formiddagsbønn 

 Dua:

Bønn 

 

 

E

 

 (e.h.) - etter Hijri:

Betegnelsen for den islamske tisberegningen som begynte med profetens (fvmh) flukt fra Mekka til Medina. 

 

 

F

 

 Fajr:

Morgenbønnen 

 (f.h.) - før Hijri:

Tiden før den islamske tisberegningen (se Hijri)

fvh / fvmh

Fred være med Ham og Hans familie

 

 

G

 

 Ghadire-Khum:

Det steder der profeten (fvmh) kunngjorde at Ali (as) var hans etterfølger. Steder ligger mellom Mekka og Medina.  

 Ghusl:

En form for kroppsvask 

 Gonah:

Synd 

 

 

H

 

 Hadhrat:

Hans hellighet 

 Hadith:

Profetens (fvmh) og Ahlulbayts (as) utsagn 

 Hadj:

Pilegrimsreise til den hellige byen Mekka

 Hajar-ul-Aswad:

Den hellige steinen i Kaba, som ligger Mekka. 

 Halal:

Det som islam har tillatt

 Haram:

Det som er forbudt

 Hijri:

Året da Mohammad (fvmh) flyktet fra Mekka. Dette er også begynnelsen på muslimsk tidsregning.

 

 

I

 

 Imam:

Åndelig leder og den rette etterfølgeren av profeten (fvmh), men på norsk kan ordet også bety "muslimsk prest". 

 Isha:

Bønn etter solnedgang, nattbønnen 

 

 

J

 

 Jihad:

Bestrebelse - kamp for det gode og rettferdighet 

 

 

K

 

 Kaba:

Islams viktigste helligdom ligger i Mekka som muslimer vender seg mot når de ber. Allahs hellig hus.  

 Kalif:

En person som regjerer/styrer

 Kafir:

Hedning, den som benekter Guds eksistens

 Khoms:

En form for skatt 

 Koranen:

Muslimenes hellig bok

 Kufa:

By i Irak

 

 

M

 

 Makroh:

Det man bør holde seg unna 

 Maghrib:

Bønn like etter solnedgang

 Masoom:

En som er ufeilbar, dvs profeten (fvmh) og Ahlulbayt (as)

 Maulana:

"Muslimsk prest", en som har kompetanse til å lede bønn og være åndelig leder for et trossamfunn

 Mehrab:

Der bønneleder står

 Meraj:

Profetens (fvmh) reise til himmelen

 Mimbar:

Talestol

 Mina:

Et sted ved Mekka

 Mobah:

Det som verken er forbudt eller påbudt

 Moske:

Muslimenes bedehus

 Mujtahid:

Åndelig leder - Imamenes etterfølgere (se Taqlid, den som har adgang til å tolke i lys av Koranen og Hadith

 Mustahab:

Det man bør gjøre

 

 

N

 

 Najis:

Noe som er urent, dvs. ikke Tahir 

 Nikah:

Vielse 

 

 

 

Q

 

 Qiblah:

Retning man vender seg mot under bønn, dvs. mot Kaba

 Quraysh:

Profetens (fvmh) stamme 

 

 

R

 

 Ramadhan:

Den 9. måneden i den islamske kalenderen, også kalt fastemåneden 

 Rokoh:

Stilling i bønn der man bøyer seg fremover og legger hendene på knærne.

 

 

S

 

 (swt) - subhana wa ta'ala:

 

 Salat:

Bønn, også kalt Namaz

 Sajdah:

Stilling i bønn, det man legger pannen ned

 Saum:

Faste

 Sawab:

Belønning for de gode gjerningene

 Shaheed:

Martyr 

 Sura:

Et kapittel i Koranen 

 Sadat:

Personer som stammer fra Fatima Al-Zahra (sa), som var profetens (fvmh) datter 

 (sa):

Det samme som (as), som betyr fred være med Henne.

 Sahaba;

Følgesvenner 

 

 

T

 

 Tahir:

Noe som er rent, dvs. ikke najis 

 Tajammum:

Rituell vask før bønn uten vann

 Taqlid:

Å følge en åndelig leder - mujtahid 

 Tauheed:

Guds enhet, Allah er én

 Taqiyah:

Den bokstavelige meningen er å ivareta, å forsvare, å frykte, fromhet (fordi den redder en fra misnøye av Allah). 

 

 

U

 

 Usol:

Rot / Røtter 

 

 

V

 

 Vajib:

Det som er obligatorisk 

 

 

W

 

 Wajib:

Det som er obligatorisk

 Wudu:

Rituell vask av hender, ansikt osv. før bønn og andre religiøse handlinger 

 

 

Z

 

 Zakat:

Almisse