Troens røtter

Shiamuslimenes tro bygger på fem grunnleggende elementer. Disse er troens kjerne, og blir kalt for Usul-al-din:

  1. Tauheed - Guds enhet
  2. Adl - Guds rettferdighet
  3. Nabuwat - Profetskap
  4. Imamat - Profetens etterfølgere
  5. Qiamat - Oppstandelsens dag (dommensdag)
Vis nr. 
Nr. Artikkeltittel
1 Tauheed (Guds enhet)
2 Adl (Rettferdighet)
3 Nabuwat (Profetskap)
4 Imamat (Profetens etterfølgere)
5 Qiamat (dommens dag)