Dua etter hver bønn i Ramadhan

To dua er oppgitt i under som leses etter hver bønn under Ramadhan.


 

1. Hør Dua Allahhomma Adkhil her:


 

I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

O Allah, bring fornøyelsen til de som er under jorda,
O Allah, berik enhver fattig person,
O Allah, tilfredsstill enhver sulten en,
O Allah, kle enhver udekt en,
O Allah, hjelp hver gjeldstaker å betale sin gjeld,
O Allah, lindre alle bekymringene til enhver (person),
O Allah, returner enhver reiser (trygt hjem),
O Allah, løslat enhver (uskyldig) fange,
O Allah, rett på enhver feil i muslimenes sak,
O Allah, helbred de som er syke,
O Allah, lette vår fattigdom med Din rikdom,
O Allah, endre vår onde tilstand til en god en, gjennom Din godhet,
O Allah, frita oss vår skyld, og hjelp oss mot fattigdom. Sannelig har Du makt over alle ting.


Transliterasjon

ALLAAHUMMA ADKHIL A’LAA AHLIL QUBOORIS SUROOR  ,  ALLAAHUMMA AGHNI KULLA FAQEER, ALLAAHUMMA ASHBIA’-KULLAJAA-EE-I’N ALLAAHUMMA AKSU KULLA U’RYAAN ,ALLAAHUMMAQ-Z”I DAYNA KULLI MADEEN ,ALLAAHUMMA FARRIJ A’N KULLI MAKROOB ,ALLAAHUMMA RUDDA KULLA GHAREEB ,ALLAAHUMMA FUKKA KULLA ASEER ,ALLAAHUMMA AS’LIH’ KULLA FAASIDIN MIN UMOORIL MUSLIMEEN ,ALLAAHUMMASH-FI KULLA MAREEZ”, ALLAAHUMMA SUDDA FAQRANAA BI-GHINAAKA  ,ALLAAHUMMA GHAYYIR SOOO-A H’AALINAA BI-H’USNI H’AALIKA  ,ALLAAHUMMAQ-Z”I A’NNAD DAYNA WA AGHNINAA MINAL FAQR INNAKA A’LAA KULLI SHAY-IN QADEER
2. Hør Dua Ya Aliyu Ya Adhim her:

 


 


I Allahs Navn Den Nåderike Den Barmhjertige

O Høye, O Mektige, O Tilgivende, O Barmhjertige. Du er den mektige Herren, som ingen er Hans like, og Han er All-Hørende, som ser alt. Dette er en måned som Du har gjort; opphøyet, æret, adlet og utmerket over de andre månedene. Det er i den måneden Du har gjort faste obligatoriske på meg, og det er i måneden Ramadan, hvor Du har sendt ned Koranen, som rettledning til folket, og innlysende bevis på rettledelse og atskillelse (mellom rett og galt). Og Du har plassert skjebnenatten (Laylat-ul-Qadr) i den, og gjort den bedre enn tusen måneder. O Én (Du) som favoriserer, og ingen favoriserer Deg. Favoriser meg ved å redde meg fra Ilden, med blant dem Du favoriserer. Og la meg komme inn til Himmelen, av Din barmhjertighet. O den mest Barmhjertige.


Translitersjon

YAA A’LIYYU YAA A’Z’EEM YAA GHAFOORU YAA RAH’EEM ANTAR RABBUL A’Z’EEMUL LAD’EE LAYSA KAMITHLIHEE SHAY-UN WA HUWAS SAMEE-U’L BAS’EER WA HAAD’AA SHAHRUN A’Z’Z’AMTAHU WA KARRAMTAHU WA SHARRAFTAHU WA FAZ”Z”ALTAHU A’LASH SHUHOORI WA HUWASH SHARUL LAD’EE FARAZ”TA S’IYAAMAHU A’LAYYA WA SHAHRU RAMAZ”AANAL LAD’EE ANZALTA FEEHIL QUR-AANA HUDAN LIN NAASI WA BAYYINAATIM MINAL HUDAA WAL FURQAAN WA JA-A’LTA FEEHI LAYLATAL QADR WA JA-A’LTAHAA KHAYRAN MIN ALFI SHAHR FA-YAA D’AL MANNI WA LAA YUMANNU A’LAYKA MUNNA A’LAYYA BI-FAKAAKI RAQABATEE MINAN NAARI FEEMAN TAMUNNU A’LAYHI WA ADKHILNIL JANNATA BI-RAH’MATIKA YAA ARH’AMAR RAAH’IMEEN