Etekaf

Hva er etekaf?

Mange har hørt om etekaf, at det er noen dager hvor man tilbringer i moskeen, men det er flere som ikke vet hva bakgrunnen for etekaf er og hva religionen sier om dette fantastiske tilbedelsesmåten. Etekaf kommer fra ordet ‘akf’ som betyr å oppholde seg på et sted for bestemt antall dager for å tilbe Allah (swt). Profeten Mohammad (fvmh) sier: «Personer som isolerer seg selv (i en moske grunnet etekaf) i sann tro og håp, vil få alle tidligere synder tilgitt». Etekaf er også beskrevet i den hellige koranen flere steder, et av de versene sier:

«En gang gjorde Vi Huset Ka’aba til besøksmål og fredlyst sted: «Ta Abrahams sted til et bønnested!» Og Vi gjorde avtale med Abraham og Ismael: «Rens Mitt hus for dem som skal vandre rundt det, som søker det i andakt, og som faller ned i bønn.» (2:125)

Les mer …

 

Hvem er han?

«Jeg vet om en mann som mistet sine foreldre, men nektet å bli kalt foreldreløs. En mann som fortjente seg tittelen troverdig i sitt samfunn. Han jobbet for en kvinne, var en viktig årsak til hennes fremgang, hun mye eldre enn han, men jobbet for henne, gjorde henne sterkere, delte sine tanker med ingen, utenom henne. Jeg vet om en mann som ryddet etter seg og sydde sine klær. En mann som aldri dømte etter utseende eller fortid, men var tolerant og åpensinnet. Han smilte til alle, barn som voksen. Han ble slått og forvist da han var hjelpeløs, men kom tilbake med nåde da han ble sterkere. Intelligent, klok og hardtarbeidende, bygget han et rettferdig samfunn. Han startet med hendene tomme, men i sine siste 20 år forandret han historien. På tross av status og meritter, var hans nestekjærlighet et ideal for enhver. Han elsket sin datter og barnebarn. Hans lærdom og omsorg gjorde hans etterkommere til modeller for alle. Jeg vet om en mann som reiste seg med respekt da hans datter ankom. En mann som kysset og klemte sine barnebarn. Han ga alle muligheten til å nå sitt potensiale. Han som var en foreldreløs gutt. Denne mannen var en nåde for hele menneskeheten. Dette er min profet, Mohammad, fred være med ham og hans familie.»

 

Profeten (fvmh)

Mohammad bin Abdullah (fvh) ble født i 570 (e.Kr.) Han tilhørte stammen Quraysh i Mekka. Mohammad (fvh) mistet sin far da han var to måneder gammel, men enkelte historikere tror at Mohammads far, Abdullah, døde før profeten (fvh) ble født. Han mistet sin mor, Amina, i en alder av seks og sin farfar, Abdol Muttalib, da han var åtte år gammel. Siden hans mor og far ikke var tilstede tok hans onkel Abo Talib forsørgeransvaret.

Abo Talib var en av profetens nærmeste medhjelpere. Profeten (fvh) giftet seg i en alder av 25 år. Hans første kone het Khadija. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija var den første kvinnen som aksepterte islam. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Mohammad (fvh) giftet seg ikke på nytt før Khadija døde. Profeten (fvh) og Khadija bodde sammen i 25 år. Profeten (fvh) var lenge i sorg etter Khadijas død.

Da Mohammad (fvmh) var 40 år gammel fikk han sin første åpenbaring, i måneden Rajab, nærmere bestemt den 27. Rajab. Det var engelen Jibril (Gabriel) som kalte ham til å bli Guds Sendebud. Ifølge islam ble Mohammad (fvmh) utvalgt til å være Allahs siste profet. Helt fram til sin død mottok han åpenbaringer fra Allah. Stifteren av islam døde i år 632 (e.Kr.).

 

Profeten Mohammad (fmvh), nøkkelen til fred

I Guds Navn, Den Nåderike Den Barmhjertige
All ros tilhører Allah,verdenes Herre

 Mine ord til den siste Profeten (saw) (på hans fødselsdag): 

O siste Profet, Åh som jeg beundrer deg
Ditt budskap lyste opp min mørke vei
Dette buskapet vil jeg aldri glemme
Den i mitt hjerte tilhører hjemme

Idag, O kjære Profet, hør på mine ord
Med ditt budskap endret du hele denne jord
Mitt hjerte og sjel tilhører kun deg
All ros tilhører Allah og den rette vei

Les mer …

 

Surah Al-Fatihah - Åpningsbønnen (Kap. 1)

 

Navn:

Al-Fatihah - Åpningsbønnen

Vers relatert til kapittelet:

Lovet være Gud, all verdens Herre” (1:2)

Ordet Hamd i kapittelet:

1 gang

Ordet Hamd i Koranen:

38

Antall vers:

7

Antall ord:

29

Antall bokstaver:

143

Ordet Allah i kapittelet:

2

Åpenbaring av kapittelet:

Engang i Mekka, og en gang i Medina

Andre navn på kapittelet:

Hamd/Shukr - takknemlighet

Ummulkitab - Bokas kjerne

Kanz - skatt

Munajaat - bønn

Shifah - helbredelse

Dua - bønn

Noor - lys

Wafia - fullstendig

Årsak til navngivelse:

Kapittelet er en forbønn for alle andre kapitler i Koranen

Særtrekk:

Kapittelet er åpningsbønnen for Koranen og må leses i hver eneste obligatorisk bønn. Dette kapittelet ble åpenbart to ganger.

Særegenhet:

Profeten Muhammad (fvh) sa: den som leser dette kapittelet, har lest 2/3 av Koranen. Dette forklarer oss kapittelets verdighet.