Eid e Ghadeer

Kort tilbakeblikk i historien:

På vei tilbake fra den siste pilegrimsreisen i år 10 (e.h.) stoppet profeten (fvh) sitt folk et sted mellom byene Mekka og Medina. Der utnevnte han Ali ibn Abo Talib (as) til sin etterfølger og ga ham oppgaven å lede folket videre i tråd med hans lære.

Profeten sa: "Den som har meg som sin leder (Mawla), skal ha Ali som sin leder."

Stedet der profeten av islam kunngjorde at Ali (as) var den rettmessige etterfølgeren, er kjent som Ghadire-khum. Hendelsen skjedde 18. Dhul Hijjah i den islamske kalenderen.

Shia.no ønsker alle sammen en velsignet Eid e Ghadeer.

 

Eid ul Adha

Eid ul Adha er en viktig religiøs helligdag. Feires den 10. dagen i måneden Dhul Hijjah i den islamske kalenderen. Dagen feires av alle muslimer over hele verden til minne om viljen og ønske som profeten Abraham (Ibrahim) viste. Han ønsket å ofre sin sønn Ismael som en handling av lydighet til Allah, før Allah grep inn å ga en bukk til å ofre i stedet.

I Koranen er den nevnt i kapittel 37 vers 100-111:
”Herre, gi meg en sønn av de rettferdige! Og Vi bebudet ham en mild sønn. Da han var stor nok til å gå ham til hånde, sa Abraham: «Min sønn, jeg så i en drøm at jeg skal ofre deg. Tenk over hva du synes.» Han svarte: «Min far, gjør det som du er pålagt. Du vil finne meg standhaftig, om Gud vil.» Da de hadde underkastet seg påbudet, og han hadde lagt sønnen med ansiktet ned, ropte vi til ham: «Abraham! Du har rettet deg etter drømmesynet! Slik lønner Vi dem som handler vel. Dette var visselig en klar prøvelse.» Og Vi løste ham ut ved et opphøyet offer. Vi etterlot om ham blant senere slektledd disse ord: «Fred over Abraham.» Slik lønner Vi dem som handler vel. Han var en av Våre troende tjenere.”

På Eid samler muslimene seg i moskene for å utføre Eid- bønnen. Denne bønnen består av en tale fulgt av Dua, deretter bønn. Etter bønnen går man hjem, og feirer dagen med familie og venner, og man utveksler gaver med hverandre.

Imam Ali (as) har sagt: " ...Hver eneste dag én ikke begår synd, er Eid".

Shia.no ønsker alle sammen en velsignet Eid.

 

Khadija (as)

Khadija (sa) var den første konen til Profeten Mohammad (fvmh). Khadija (sa) var den første kvinnen som aksepterte islam. Khadija (sa) spilte en nøkkelrolle for spredningen av Islam. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Profeten Mohammad (fvmh) giftet seg ikke på nytt før Khadija (sa) døde. Profeten (fvmh) og Khadija (sa) bodde sammen i 25 år. Profeten (fvmh) var lenge i sorg etter Khadijas (sa) død. Sammen med Khadija (sa) fikk han datteren Fatima (sa). Året da Abo Talib og Khadija (sa) døde er blitt kalt Amol-Hozn som betyr sorgens år.

Khadija (sa) døde 10. Ramadhan. Året var 10 åe etter at Profeten fikk åpenbaring. Klikk her for å se på en video som forteller Khadijas (sa) siste tid.

 

Hvem er han?

«Jeg vet om en mann som mistet sine foreldre, men nektet å bli kalt foreldreløs. En mann som fortjente seg tittelen troverdig i sitt samfunn. Han jobbet for en kvinne, var en viktig årsak til hennes fremgang, hun mye eldre enn han, men jobbet for henne, gjorde henne sterkere, delte sine tanker med ingen, utenom henne. Jeg vet om en mann som ryddet etter seg og sydde sine klær. En mann som aldri dømte etter utseende eller fortid, men var tolerant og åpensinnet. Han smilte til alle, barn som voksen. Han ble slått og forvist da han var hjelpeløs, men kom tilbake med nåde da han ble sterkere. Intelligent, klok og hardtarbeidende, bygget han et rettferdig samfunn. Han startet med hendene tomme, men i sine siste 20 år forandret han historien. På tross av status og meritter, var hans nestekjærlighet et ideal for enhver. Han elsket sin datter og barnebarn. Hans lærdom og omsorg gjorde hans etterkommere til modeller for alle. Jeg vet om en mann som reiste seg med respekt da hans datter ankom. En mann som kysset og klemte sine barnebarn. Han ga alle muligheten til å nå sitt potensiale. Han som var en foreldreløs gutt. Denne mannen var en nåde for hele menneskeheten. Dette er min profet, Mohammad, fred være med ham og hans familie.»

 

Kjærlighet til Ahlulbayt (as)

Ahlulbayt har fått en spesiell posisjon i Islam. Denne posisjonen blir referert til som «Wilayah» og har blitt gitt til dem av Gud, gjennom Profeten Mohammad (fvmh). Det er obligatorisk for muslimer å anerkjenne Ahlulbayts posisjon. ”Wilayah” består av fire nivåer. Det første nivået er «Rettigheten til Kjærlighet» og det er dette nivået vi skal se nærmere på. For å forstå dette konseptet må vi først definere hvem Ahlulbayt er.

Les mer …