Profeten Mohammad (fmvh), nøkkelen til fred

I Guds Navn, Den Nåderike Den Barmhjertige
All ros tilhører Allah,verdenes Herre

 Mine ord til den siste Profeten (saw) (på hans fødselsdag): 

O siste Profet, Åh som jeg beundrer deg
Ditt budskap lyste opp min mørke vei
Dette buskapet vil jeg aldri glemme
Den i mitt hjerte tilhører hjemme

Idag, O kjære Profet, hør på mine ord
Med ditt budskap endret du hele denne jord
Mitt hjerte og sjel tilhører kun deg
All ros tilhører Allah og den rette vei

Les mer …

 

Hvem er han?

«Jeg vet om en mann som mistet sine foreldre, men nektet å bli kalt foreldreløs. En mann som fortjente seg tittelen troverdig i sitt samfunn. Han jobbet for en kvinne, var en viktig årsak til hennes fremgang, hun mye eldre enn han, men jobbet for henne, gjorde henne sterkere, delte sine tanker med ingen, utenom henne. Jeg vet om en mann som ryddet etter seg og sydde sine klær. En mann som aldri dømte etter utseende eller fortid, men var tolerant og åpensinnet. Han smilte til alle, barn som voksen. Han ble slått og forvist da han var hjelpeløs, men kom tilbake med nåde da han ble sterkere. Intelligent, klok og hardtarbeidende, bygget han et rettferdig samfunn. Han startet med hendene tomme, men i sine siste 20 år forandret han historien. På tross av status og meritter, var hans nestekjærlighet et ideal for enhver. Han elsket sin datter og barnebarn. Hans lærdom og omsorg gjorde hans etterkommere til modeller for alle. Jeg vet om en mann som reiste seg med respekt da hans datter ankom. En mann som kysset og klemte sine barnebarn. Han ga alle muligheten til å nå sitt potensiale. Han som var en foreldreløs gutt. Denne mannen var en nåde for hele menneskeheten. Dette er min profet, Mohammad, fred være med ham og hans familie.»

 

Livet til Profeten (fvmh) - Del 3

PROFETENS (FVMH) FØRSTE EKTESKAP

I en alder av tolv dro profeten (fvmh) med sin onkel Abo Talib til Syria. Noen år senere kunne Mohammad (fvmh) selv delta aktivt i forretningslivet og drive handel. Profeten Mohammad (fvmh) jobbet seg oppover og fikk etter hvert mer erfaring innen handel, sosial kunnskap og økonomiske egenskaper. Profeten (fvmh) trengte fortsatt en mer stabil økonomisk plattform før han kunne gifte seg, og etter sin siste handelsreise til Syria, fikk han nettopp dette. Profeten Mohammad (fvmh) valgte å gi sin fortjeneste til Abu Talib som ville bruke det til å finne en kone til sin elskede nevø. Profeten (fvmh) aksepterte dette, men ville lete selv etter sin fremtidige kone.

Khadija var en meget velstående handelskvinne, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija tok selv initiativet og spurte profeten (fvmh) om giftemål, ettersom hun så på han som den perfekte ektemann. Det er forkjellige meninger blant historikere om Khadija spurte om ekteskapet selv eller gjennom andre. Profeten diskuterte forslaget med sin Onkel Abu Talib, og ekteskapet stod klar for feiring.

Les mer …

 

Livet til Profeten (fvmh) - Del 2

TIDEN ETTER FØDSELEN

Profeten tilbrakte 5 år i ørknen, og i løpet av denne tiden ble Profeten bare brakt noen få ganger til moren sin. Profeten Muhammad ble bare ammet noen få ganger av sin egen mor. Etter det ble han ammet av to andre damer.

Suwaybah:
Hun var slaven til Abu Lahab. Hun ammet Profeten i 4 måneder og forble verdsettet av Profeten selv, og hans første kone, Khadija. Hun hadde tidligere også ammet Profetens onkel, Hamza. Profeten ville frigjøre henne etter hans kall til Profetskap og sendte derfor noen til Abu Lahab for å inngå en avtale, men Abu Lahab nektet. Hun mottok uansett bistand resten av sitt liv. Hun døde rundt tiden til slaget ved Khaybar.

Halima:
Hun var datteren til Abi Zuwayb og tilhørte Said bin Bakr bin Hawazan stammen. Hun hadde 3 barn. Det var tradisjon hos de edle familiene i Mekka å sende sine barn til andre stammer ut av storbyene. Dette ble gjort for at barnet skulle bli brakt opp i friske omstendigheter, og bli sterke og sunne. De ville også lære orginal arabisk og samtidig få en sterk tale egenskap. Derfor ble Profeten Muhammad sendt til Halima. Flere damer fra andre stammer kom for å være ammer, men Profeten ville ikke bli diet av noen. Halima var den eneste damen, som Profeten drakk melken til.

Les mer …

 

Profeten (fvmh)

Mohammad bin Abdullah (fvh) ble født i 570 (e.Kr.) Han tilhørte stammen Quraysh i Mekka. Mohammad (fvh) mistet sin far da han var to måneder gammel, men enkelte historikere tror at Mohammads far, Abdullah, døde før profeten (fvh) ble født. Han mistet sin mor, Amina, i en alder av seks og sin farfar, Abdol Muttalib, da han var åtte år gammel. Siden hans mor og far ikke var tilstede tok hans onkel Abo Talib forsørgeransvaret.

Abo Talib var en av profetens nærmeste medhjelpere. Profeten (fvh) giftet seg i en alder av 25 år. Hans første kone het Khadija. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija var den første kvinnen som aksepterte islam. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Mohammad (fvh) giftet seg ikke på nytt før Khadija døde. Profeten (fvh) og Khadija bodde sammen i 25 år. Profeten (fvh) var lenge i sorg etter Khadijas død.

Da Mohammad (fvmh) var 40 år gammel fikk han sin første åpenbaring, i måneden Rajab, nærmere bestemt den 27. Rajab. Det var engelen Jibril (Gabriel) som kalte ham til å bli Guds Sendebud. Ifølge islam ble Mohammad (fvmh) utvalgt til å være Allahs siste profet. Helt fram til sin død mottok han åpenbaringer fra Allah. Stifteren av islam døde i år 632 (e.Kr.).