Andre imam - Hadhrat Hassan (as)

Navn: Hassan
Tittel: Al-Mujtaba
Kallenavn: Abu Mohammed
Født: 15. Ramadhan år 3 (e.h.) i Medina
Fars navn: Imam Ali (as)
Mors navn: Fatima datter av profeten Mohammad (fvh)
Død: Han døde i en alder av 46, i Medina. Den 28. Safar år 50 (e.h.) ble han forgiftet.
Begravd: Medina, på et sted kalt Jannat-ul-Baqi.


Imam Hassan (as) var Alis og Fatimas (as) eldste sønn. Da Profeten (fvmh) hørte om den gledelige nyheten, om barnebarnets fødsel, besøkte han sin datters hus. Profeten (fmvh) holdt det nyfødte barnet i armene, resiterte Adhan og Iqamah, henholdsvis i hans høyre og venstre øre, og i overensstemmelse med Allahs (swt) befaling kalte Profeten (fvmh) barnet for Hassan.

Les mer …

 

Viktigheten av å faste i Ramadhan

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige” (2:182)


Faste er universalt. Det er ikke bare for muslimer, men det er forskrevet for kristne og jøder også. Samtidig finner vi at faste blir sett på som en viktig ressurs i hinduismen. Ramadan er ikke noe som skal holde muslimene tilbake. Fasting er ikke noe som er utdatert. Det er derimot både fysiske og spirituelle goder ved å faste.


Ramadan er en treningsøkt til hvordan muslimer skal oppføre seg  og tenke, resten av året. Det er viktig at man ikke er en person i Ramadan, også en helt annen person resten av året. Det er ikke det som er meningen med denne hellige måneden.

Les mer …

 

Dua i Ramadhan

Det finnes mange forskjellige dua man kan lese i løpet av den hellige måneden Ramadhan. De to mest leste dua rett etter hver bønn omhandler om velsignelse vi har fått i Ramadhan og generell bønn for vanskelighetene i verden. Begge er oversatt til norsk, og kan høres og leses ved å klikke her.

 

Det er sitert fra flere autentiske kilder at Imam Mahdi (aj) anbefalte sine tilhengere  å resitere Dua Iftitah i Ramadan måned. Det er blitt sagt at englene hører denne bønnen i Ramadhan, og de vil søke tilgivelse for leseren.  Den er oversatt til norsk, og kan høres og leses ved å klikke her.

 

Etekaf

Hva er etekaf?

Mange har hørt om etekaf, at det er noen dager hvor man tilbringer i moskeen, men det er flere som ikke vet hva bakgrunnen for etekaf er og hva religionen sier om dette fantastiske tilbedelsesmåten. Etekaf kommer fra ordet ‘akf’ som betyr å oppholde seg på et sted for bestemt antall dager for å tilbe Allah (swt). Profeten Mohammad (fvmh) sier: «Personer som isolerer seg selv (i en moske grunnet etekaf) i sann tro og håp, vil få alle tidligere synder tilgitt». Etekaf er også beskrevet i den hellige koranen flere steder, et av de versene sier:

«En gang gjorde Vi Huset Ka’aba til besøksmål og fredlyst sted: «Ta Abrahams sted til et bønnested!» Og Vi gjorde avtale med Abraham og Ismael: «Rens Mitt hus for dem som skal vandre rundt det, som søker det i andakt, og som faller ned i bønn.» (2:125)

Les mer …

 

Ramadan- bakgrunnen og årsaken til lange dager

Dagene på sommerstid er lange og lyse, mens om vinteren er de korte og mørke. Dette påvirker hvilke tider man skal følge ved faste i Ramadan måned. I denne oppsummeringen prøver man å forklare den normale døgnvariasjonen gjennom året, og deretter hva islam sier om fastetiden. Man vil gjennomgå utfordringene ved fastsettelse av fastetidene  i Norge.

Døgnvariasjon gjennom året

Lengden på dagen endrer seg gjennom året, nord for ekvator vil det være lange dager om sommeren og korte dager om vinteren. Ved ekvator derimot vil dagene være like lange gjennom hele året. Når solen går ned ved ekvator vil dette skje raskt, grunnet helningen på aksen som jorden roterer rundt, se bilde. Når jordoverflaten vendes vekk fra solen får det mindre lys, og det gjør at dagene blir kortere og temperaturen synker. Når deler av jorden er nærmest sola vil det blir varmere.

Les mer …