Viktigheten av å faste i Ramadhan

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige” (2:182)


Faste er universalt. Det er ikke bare for muslimer, men det er forskrevet for kristne og jøder også. Samtidig finner vi at faste blir sett på som en viktig ressurs i hinduismen. Ramadan er ikke noe som skal holde muslimene tilbake. Fasting er ikke noe som er utdatert. Det er derimot både fysiske og spirituelle goder ved å faste.


Ramadan er en treningsøkt til hvordan muslimer skal oppføre seg  og tenke, resten av året. Det er viktig at man ikke er en person i Ramadan, også en helt annen person resten av året. Det er ikke det som er meningen med denne hellige måneden.

Les mer …

 

Kjærlighet til Ahlulbayt (as)

Ahlulbayt har fått en spesiell posisjon i Islam. Denne posisjonen blir referert til som «Wilayah» og har blitt gitt til dem av Gud, gjennom Profeten Mohammad (fvmh). Det er obligatorisk for muslimer å anerkjenne Ahlulbayts posisjon. ”Wilayah” består av fire nivåer. Det første nivået er «Rettigheten til Kjærlighet» og det er dette nivået vi skal se nærmere på. For å forstå dette konseptet må vi først definere hvem Ahlulbayt er.

Les mer …

 

Andre imam - Hadhrat Hassan (as)

Navn: Hassan
Tittel: Al-Mujtaba
Kallenavn: Abu Mohammed
Født: 15. Ramadhan år 3 (e.h.) i Medina
Fars navn: Imam Ali (as)
Mors navn: Fatima datter av profeten Mohammad (fvh)
Død: Han døde i en alder av 46, i Medina. Den 28. Safar år 50 (e.h.) ble han forgiftet.
Begravd: Medina, på et sted kalt Jannat-ul-Baqi.


Imam Hassan (as) var Alis og Fatimas (as) eldste sønn. Da Profeten (fvmh) hørte om den gledelige nyheten, om barnebarnets fødsel, besøkte han sin datters hus. Profeten (fmvh) holdt det nyfødte barnet i armene, resiterte Adhan og Iqamah, henholdsvis i hans høyre og venstre øre, og i overensstemmelse med Allahs (swt) befaling kalte Profeten (fvmh) barnet for Hassan.

Les mer …

 

Taqlid - å følge en åndelig veileder

En muslim som ikke har kjennskap til et emne innenfor islam, går til en annen muslim som har det. For eksempel hvis et menneske vil bygge hus går personen til en byggeingeniør. Eller hvis noen blir syk, går man til legen. På samme måte må vi lære om islam fra en MUJTAHID (åndelig leder) eller maulana (prest). En shiamuslim er pålagt å følge en Mujtahids tolkninger og anbefalinger. Dette kalles for Taqlid, det vil si å følge en Mujtahid som tolker Koran og Hadith og formidler islam videre til individene. Dessuten gir Mujtahid også svar på spørsmål som er relatert til ny tid og nye behov.

 

Imam Ali (as) - Dua