Post-Ramadhan Syndrom?

Kjære muslimer!

Har dere fått diagnosen post-Ramadhan syndrom? Ramadhan er over. I løpet av 30 dager har vi muslimene skrevet en historie på daglig bønner, tilgivelse og gode gjerninger. Nærheten til Allah (swt) har økt. Under skjebnenatten er våre handlinger skrevet for resten av året. Vi har gitt penger til fattige og trengende. Vi har tilgitt våre kjære venner og familie. Vi har holdt oss borte fra dårlige handlinger. Vi har holdt oss unna løgn, baksnakking og arroganse. Ego-et er lagt på siden og vi har vist vår beste side av ydmykhet.  Men er dette nok? Hvordan kan vi fortsette å være gode muslimer slik som i den hellige måneden Ramadhan?

Les mer …

 

Ramadan- bakgrunnen og årsaken til lange dager

Dagene på sommerstid er lange og lyse, mens om vinteren er de korte og mørke. Dette påvirker hvilke tider man skal følge ved faste i Ramadan måned. I denne oppsummeringen prøver man å forklare den normale døgnvariasjonen gjennom året, og deretter hva islam sier om fastetiden. Man vil gjennomgå utfordringene ved fastsettelse av fastetidene  i Norge.

Døgnvariasjon gjennom året

Lengden på dagen endrer seg gjennom året, nord for ekvator vil det være lange dager om sommeren og korte dager om vinteren. Ved ekvator derimot vil dagene være like lange gjennom hele året. Når solen går ned ved ekvator vil dette skje raskt, grunnet helningen på aksen som jorden roterer rundt, se bilde. Når jordoverflaten vendes vekk fra solen får det mindre lys, og det gjør at dagene blir kortere og temperaturen synker. Når deler av jorden er nærmest sola vil det blir varmere.

Les mer …

 

Dua i Ramadhan

Det finnes mange forskjellige dua man kan lese i løpet av den hellige måneden Ramadhan. De to mest leste dua rett etter hver bønn omhandler om velsignelse vi har fått i Ramadhan og generell bønn for vanskelighetene i verden. Begge er oversatt til norsk, og kan høres og leses ved å klikke her.

 

Det er sitert fra flere autentiske kilder at Imam Mahdi (aj) anbefalte sine tilhengere  å resitere Dua Iftitah i Ramadan måned. Det er blitt sagt at englene hører denne bønnen i Ramadhan, og de vil søke tilgivelse for leseren.  Den er oversatt til norsk, og kan høres og leses ved å klikke her.

 

Martyrdommen til Imam Ali (as)

Etter at slaget ved Neherwan var over holdt Khawarij gruppen daglige møter i Mekka og gråt over deres avdøde som ble drept i kampene ved Neherwan. En dag sa de til hverandre; «Ingen nytte av å sitte her og gråte. Vi burde drepe de tre, Ali (as), Muawiyah og Amr Aas, som har ødelagt den islamske staten og drept våre brødere.» De inviterte tre frivillige til å utføre disse ærende. Ibn-e Muljim tok på seg ansvaret for å drepe Ali (as), Hajjaj bin Abdullah ble enig om å drepe Muawiyah og Amro bin Bakr Taimeemi tok ansvaret sa; «Jeg kan drepe Amr Aas.» De tre bestemte seg i mellom at de skal utføre den grusomme handlingen den 19. Ramadhan.

To av dem mislyktes, mens Ibn-e Muljim var den eneste til å lykkes. Ibn-e Muljim kom til Kufa og kontaktet fiendene til Ali (as) og bodde i deres hus frem til den 19. Ramadhan. En dag traff Ali (as) Ibn-e Muljim på veien. Ibn-e Muljim prøvde og gjemme seg, men fikk det ikke til, og Ali (as) sa til han; «jeg vet hva du vil her i Kufa.» Med engang Ibn-e Muljim hørte dette ble han så redd og skjelven at hans bein ikke klarte å bære han. Han sa til Imam Ali (as); «O Ali (as) hvis det er slik så gi meg dødstraff, sett meg i fengsel eller bannlys meg fra stedet.» Ali (as) så på han og svarte; «Uansett om jeg kan sette alle dine forslag i praksis så lar ikke Islam meg dømme deg for noe du ikke har utført. Så jeg er pliktig til å la deg gå fri. Kanskje angrer du på valget ditt.»

Les mer …

 

Viktigheten av å faste i Ramadhan

Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så dere må bli gudfryktige” (2:182)


Faste er universalt. Det er ikke bare for muslimer, men det er forskrevet for kristne og jøder også. Samtidig finner vi at faste blir sett på som en viktig ressurs i hinduismen. Ramadan er ikke noe som skal holde muslimene tilbake. Fasting er ikke noe som er utdatert. Det er derimot både fysiske og spirituelle goder ved å faste.


Ramadan er en treningsøkt til hvordan muslimer skal oppføre seg  og tenke, resten av året. Det er viktig at man ikke er en person i Ramadan, også en helt annen person resten av året. Det er ikke det som er meningen med denne hellige måneden.

Les mer …