Tredje imam - Hadhrat Husain (as)

Navn :   Husain
Tittel :  Sayyid-ush-Shohada
Født :   3. Shaban år 4 (e.h.) i Medina
Fars navn :  Imam Ali (as)
Mors navn :  Fatima datter av profeten Mohammad (fvh)
Død :   Han døde i en alder av 57, i Karbala som ligger i Irak. Han ble drept den 10. Muharram år 61 (e.h.) av Yazid og hans hær. Yazid var sønn av Muawiya.
Begravd :  Karbala


SLAGET VED KARBALA
Imam Hussain (a.s) var profetens barnebarn. Han var sønn av Imam Ali (a.s) og Fatima (a.s). Imam Hussain ble verdsatt og respektert høyt av profeten allerede fra barndommen. Slaget i Karbala fant sted 61 år e.h. Dette slaget har bakgrunn i konflikten mellom Imam Hussain (a.s) og daværende syrisk konge Yazid, som var sønn av Muawia. Etter at Uthman (3. khalif) døde, utnevnte Muawia seg selv til khalif. Han bygget opp sitt eget maktapparat i Damaskus. Etter at Muawia døde overtok hans sønn Yazid tronen. Ettersom selvutnevnelsen til Muawia ikke var folkebestemt, ble maktovertakelsen aldri legitimert. De fleste muslimene på den tiden anerkjente ikke Muawias styre. Siden Muawias styre var ulovlig ble også Yazids styre aldri legitimert. Dette ønsket Yazid å gjøre noe med.

Les mer …

 

O Bani Hashims Måne - Ya Abbas

I Guds Navn, Den Nåderrike, Den Barmhjertige
All ros tilhører Allah, verdenes Herre

Ya Abbas, Din trofasthet til din bror Husain, ble manifestert på Ashura
Dere kjempet for det profeten Muhammad spredte i Arabia, surah etter surah
Hvordan kunne de skade Husain og deg, O Banu Hahims måne?
 Det er helt uforståelig hvordan de Alis sønner kunne håne!

Et rop om tørste fylte det golde området i Karbala, fra Husains og hans følges unger
Det ropet kunne ikke bli hørt høyt, da den intense tørsten hadde uttørket deres tunger
Men Abbas, du kunne ikke se barna tørste, da du fornemmet hva de kjære barna følte
Dette fikk deg til å galoppere mot Eufrat med hesten din uten at du nølte

Les mer …

 

TRAGEDIEN OM ASHURA

 

Ung Tauheed, i samarbeid med TIC og Imam Jawad (as) School, lanserte en tegneserie med navnet "TRAGEDIEN OM ASHURA". Denne tegneserien beskriver de tragiske hendelsene rundt Karbala, og den uutholdelige smerten Imam Husain (as) måtte oppleve. Boken er viet til både store og små som ønsker å oppleve tragedien av Karbala gjennom illustrasjoner. Vi håper denne boken vil være nyttig for alle, og gi oss inspirasjon til å søke etter sannheten.

 

 

Boken kan hentes fra Tauheed Moske på Hauketo i Oslo alle dager i Muharram.

Muligheten til å bestille boken på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen !


 

Post-Ramadhan Syndrom?

Kjære muslimer!

Har dere fått diagnosen post-Ramadhan syndrom? Ramadhan er over. I løpet av 30 dager har vi muslimene skrevet en historie på daglig bønner, tilgivelse og gode gjerninger. Nærheten til Allah (swt) har økt. Under skjebnenatten er våre handlinger skrevet for resten av året. Vi har gitt penger til fattige og trengende. Vi har tilgitt våre kjære venner og familie. Vi har holdt oss borte fra dårlige handlinger. Vi har holdt oss unna løgn, baksnakking og arroganse. Ego-et er lagt på siden og vi har vist vår beste side av ydmykhet.  Men er dette nok? Hvordan kan vi fortsette å være gode muslimer slik som i den hellige måneden Ramadhan?

Les mer …

 

Ramadan- bakgrunnen og årsaken til lange dager

Dagene på sommerstid er lange og lyse, mens om vinteren er de korte og mørke. Dette påvirker hvilke tider man skal følge ved faste i Ramadan måned. I denne oppsummeringen prøver man å forklare den normale døgnvariasjonen gjennom året, og deretter hva islam sier om fastetiden. Man vil gjennomgå utfordringene ved fastsettelse av fastetidene  i Norge.

Døgnvariasjon gjennom året

Lengden på dagen endrer seg gjennom året, nord for ekvator vil det være lange dager om sommeren og korte dager om vinteren. Ved ekvator derimot vil dagene være like lange gjennom hele året. Når solen går ned ved ekvator vil dette skje raskt, grunnet helningen på aksen som jorden roterer rundt, se bilde. Når jordoverflaten vendes vekk fra solen får det mindre lys, og det gjør at dagene blir kortere og temperaturen synker. Når deler av jorden er nærmest sola vil det blir varmere.

Les mer …