Profeten (fvmh)

Mohammad bin Abdullah (fvh) ble født i 570 (e.Kr.) Han tilhørte stammen Quraysh i Mekka. Mohammad (fvh) mistet sin far da han var to måneder gammel, men enkelte historikere tror at Mohammads far, Abdullah, døde før profeten (fvh) ble født. Han mistet sin mor, Amina, i en alder av seks og sin farfar, Abdol Muttalib, da han var åtte år gammel. Siden hans mor og far ikke var tilstede tok hans onkel Abo Talib forsørgeransvaret.

Abo Talib var en av profetens nærmeste medhjelpere. Profeten (fvh) giftet seg i en alder av 25 år. Hans første kone het Khadija. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija var den første kvinnen som aksepterte islam. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Mohammad (fvh) giftet seg ikke på nytt før Khadija døde. Profeten (fvh) og Khadija bodde sammen i 25 år. Profeten (fvh) var lenge i sorg etter Khadijas død.

Da Mohammad (fvmh) var 40 år gammel fikk han sin første åpenbaring, i måneden Rajab, nærmere bestemt den 27. Rajab. Det var engelen Jibril (Gabriel) som kalte ham til å bli Guds Sendebud. Ifølge islam ble Mohammad (fvmh) utvalgt til å være Allahs siste profet. Helt fram til sin død mottok han åpenbaringer fra Allah. Stifteren av islam døde i år 632 (e.Kr.).

 

Profeten Mohammad (fmvh), nøkkelen til fred

I Guds Navn, Den Nåderike Den Barmhjertige
All ros tilhører Allah,verdenes Herre

 Mine ord til den siste Profeten (saw) (på hans fødselsdag): 

O siste Profet, Åh som jeg beundrer deg
Ditt budskap lyste opp min mørke vei
Dette buskapet vil jeg aldri glemme
Den i mitt hjerte tilhører hjemme

Idag, O kjære Profet, hør på mine ord
Med ditt budskap endret du hele denne jord
Mitt hjerte og sjel tilhører kun deg
All ros tilhører Allah og den rette vei

Les mer …

 

Imamat (Profetens etterfølgere)

Å tro på Imamat vil si å tro på de 12 Imamer som etterfølgere av profeten Mohammad (fvmh). I løpet av sitt liv kunngjorde profeten (fvmh) flere ganger at muslimene skulle ledes av imamer. Etter profetens (fvmh) bortgang måtte det være en person som skulle veilede folket i islamsk lære.

"Den som følger den rette vei, gjør det til egen fordel. Den som går på villstrå, gjør det til eget tap. Ingen bærer en annens byrde. Og vi ilegger ingen straff før Vi har sendt et sendebud." (17:15)

En Imam er en stedsfortreder for Mohammad (fvmh). Derfor bør en Imam være masoom (feilfri), slik som en profet. I Koranen er det flere tegn på at det måtte være noen som skulle være etterfølgere av profeten (fvmh):

”Dere som tror, vis lydighet mot Gud, mot Sendebud, og mot dem som har autoritet blant dere”  (4:59)

”En dag vil Vi kalle inn alle mennesker til deres regnskap via Deres Imamer”  (17:71)

Mohammad (fvmh) har selv sagt: ”Den som dør uten å kjenne sin tids Imam dør en hednings død.”

 Les mer om Imamer under Ahlulbayt (as) linken

 

Profetens (fvmh) datter

I Guds Navn, Den Nåderike Den Barmhjertige

Dikt til Profetens datter

O min kjære profets datter
Det er ting som denne verden ikke fatter
Din personlighet og som den skinner
Slik en klar sol på en skyfri himmel

Du æret din far med din eksistens
Og for verdens kvinner satte du en presens
Du lærte oss verdighet, og ydmykhetens gleder
Du lærte oss oppførsel, i livets forkjellige steder

Les mer …

 

Tredje imam - Hadhrat Husain (as)

Navn :   Husain
Tittel :  Sayyid-ush-Shohada
Født :   3. Shaban år 4 (e.h.) i Medina
Fars navn :  Imam Ali (as)
Mors navn :  Fatima datter av profeten Mohammad (fvh)
Død :   Han døde i en alder av 57, i Karbala som ligger i Irak. Han ble drept den 10. Muharram år 61 (e.h.) av Yazid og hans hær. Yazid var sønn av Muawiya.
Begravd :  Karbala


SLAGET VED KARBALA
Imam Hussain (a.s) var profetens barnebarn. Han var sønn av Imam Ali (a.s) og Fatima (a.s). Imam Hussain ble verdsatt og respektert høyt av profeten allerede fra barndommen. Slaget i Karbala fant sted 61 år e.h. Dette slaget har bakgrunn i konflikten mellom Imam Hussain (a.s) og daværende syrisk konge Yazid, som var sønn av Muawia. Etter at Uthman (3. khalif) døde, utnevnte Muawia seg selv til khalif. Han bygget opp sitt eget maktapparat i Damaskus. Etter at Muawia døde overtok hans sønn Yazid tronen. Ettersom selvutnevnelsen til Muawia ikke var folkebestemt, ble maktovertakelsen aldri legitimert. De fleste muslimene på den tiden anerkjente ikke Muawias styre. Siden Muawias styre var ulovlig ble også Yazids styre aldri legitimert. Dette ønsket Yazid å gjøre noe med.

Les mer …